English for Hospital

English for Hospitals

posted in: Article | 0

คำศัพท์และวลีที่ควรรู้ไว้ในเวลาเจ็บป่วย (Words and phrases you should know when you are sick)

Pain Descriptors การบ่งชี้ถึงอาการปวด
• acute pain ปวดเฉียบพลัน
• chronic pain ปวดเรื้อรัง
• burning pain ปวดแสบปวดร้อน
• constant pain ปวดตลอดเวลา
• cramps, cramping pain ปวดเกร็ง ปวดแบบเป็นตะคริว
• crushing pain ปวดแบบบีบรัด
• cutting pain ปวดเหมือนถูกของมีคมบาด
• dull pain ปวดตื้อ ๆ
• electrical pain ปวดเเหมือนไฟชอร์ต
• gnawing pain ปวดเหมือนถูกแทะ
• intermittent pain ปวดแบบเป็นๆหายๆ
• numbing pain ปวดร่วมกับอาการชา
• pins and needles sensation ความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทง
• periodic pain ปวดเป็นพักๆ
• pulsating pain ปวดตามจังหวะชีพจร
• radiating pain, radicular pain ปวดบริเวณผิวหนังที่เส้นประสาทมาเลี้ยง ปวดแบบเริ่มจากจุดศูนย์กลางแล้วแผ่ออกไป
• sharp pain ปวดแปล๊บ ปวดจี๊ดจิ๊ด
• shifting pain ปวดที่หนึ่งแล้วย้ายไปปวดอีกที่หนึ่ง
• shooting pain ปวดแบบเจ็บเสียวแปลบร้าว
• tingling sensation ความรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่หรือโดนกัดต่อย
• throbbing pain ปวดตุบๆ
• muscle spasm กล้ามเนื้อหดเกร็ง
• stabbing pain เจ็บแบบเสียดแทง
• visceral pain ความเจ็บปวดในบริเวณกว้าง
• to feel sensitive รู้สึกเจ็บเสียว
• sensitive feeling ความรู้สึกเจ็บเสียว

*** ปัจจุบันนี้ แพทย์คนเดียวมักจะไม่รักษาคนไข้ทุกขั้นตอนมักจะส่งคนไข้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหรือเพื่อขอความคิดเห็นเพื่อช่วยในการรักษา นี่เป็นรายการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ข้างล่างนี้


Medical Specialists ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ
• allergist, immunologist หมอโรคภูมิแพ้
• anesthesiologist, anesthetist วิสัญญีแพทย์ หมอยาสลบ
• audiologist นักโสตสัมผัสวิทยา
• cardiologist หมอโรคหัวใจ
• dermatologist หมอโรคผิวหนัง
• emergency care specialist แพทย์ชำนาญทางกรณีฉุกเฉิน
• gastroenterologist หมอโรคทางเดินอาหาร แพทย์ระบบทางเดินอาหาร
• geriatrist, geriatrician แพทย์คนชรา|หมอคนแก่
• hematologist นักโลหิตวิทยา
• hospitalist แพทย์ที่รักษาเฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาล
• infectious disease specialist แพทย์ทางโรคติดต่อ
• intensivist แพทย์รักษาคนไข้เฉพาะในไอซียู
• internist, internal medicine physician หมออายุรกรรม

อายุรแพทย์
• neurologist หมอทางประสาทวิทยา
• neurosurgeon หมอรักษาโรคทางสมอง,

ศัลยแพทย์สมองและเส้นประสาท
• obstetrician สูติแพทย์ หมอสู หมอสูติ
• obstetrician and gynecologist, OB-GYN, OBGYN

สูตินารีแพทย์
• gynecologist นรีแพทย์
• neonatologist แพทย์เฉพาะเด็กแรกคลอด
• nephrologist แพทย์ทางโรคไต หมอไต
• nurse-midwife พยาบาลผดุงครรภ์
• midwife หมอตำแย
• occupational medicine physician

หมอรักษาโรคหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน
• oncologist แพทย์เฉพาะมะเร็ง หมอโรคมะเร็ง
• ophthalmologist จักษุแพทย์, หมอตา
• odontologist หมอที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างฟัน
• oral and maxillofacial surgeon หมอศัลยกรรมช่องปาก
• orthopedist|orthopaedist แพทย์โรคกระดูก หมอกระดูก
• otolaryngologist โสตศอนาสิกแพทย์ หมอหูคอจมูก
• pathologist พยาธิแพทย์
• pediatrician กุมารแพทย์ หมอเด็ก
• plastic surgeon ศัลยแพทย์ตกแต่ง หมอศัลย์
• podiatrist หมอเท้า
• psychiatrist จิตแพทย์
• pulmonologist, pulmonary medicine physician

แพทย์ทางระบบหายใจ
• radiotherapist, radiation onconlogist รังสีแพทย์ทางมะเร็ง
• radiologist รังสีแพทย์
• rheumatologist แพทย์ทางโรคข้อ
• urologist ศัลยแพทย์ทางระบบปัสสาวะ
• surgeon ศัลยแพทย์ หมอผ่าตัด
• cardiac surgeon ศัลยแพทย์หัวใจ
• colon and rectal surgeon, colorectal surgeon

ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
• general surgeon ศัลยแพทย์ทั่วไป
• hand surgeon ศัลยแพทย์มือ
• oral surgeon ศัลยแพทย์ช่องปาก
• pediatric surgeon ศัลยแพทย์เด็ก
• plastic and reconstructive surgeon ศัลยแพทย์ตบแต่ง
• thoracic surgeon ศัลยแพทย์ช่องอก
• trauma surgeon ศัลยแพทย์ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
• vascular surgeon ศัลยแพทย์เส้นเลือด
• assistant surgeon ผู้ช่วยศัลยแพทย์

Dental Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม
• endodontist ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน
• oral surgeon ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก
• orthodontist ทันตแพทย์จัดฟัน
• pediadontist ทันตกรรมเด็ก
• periodontist ทันตแพทย์ปริทันต์ หมอฟันเฉพาะทางรักษาโรคเหงือก

Medical Conditions ภาวะด้านการแพทย์
*** คำศัพท์ที่มักใช้สับสนกันหรือใช้แทนกันคือคำว่า โรค (disease) อาการ (symptom) และ ภาวะ (condition) แต่ทั้งสามอย่างก็คืออาการที่ทำให้เราไม่สบายกายนั่นเอง

Abdominal Problems ปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง
• appendicitis ไส้ติ่งอักเสบ
• constipation ท้องผูก
• dehydration ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ
• diarrhea ท้องเสีย การถ่ายอุจจาระเหลว
• food poisoning อาหารเป็นพิษ
• heartburn อาการแสบร้อนกลางอก
• acid reflux กรดไหลย้อน
• irritable bowel syndrome (IBS) ลำไส้แปรปรวน
• nausea คลื่นไส้
• stomach flu หวัดลงกระเพาะ
• ulcer แผลเปื่อย, แผลพุพอง
• gastric ulcer (GU), Peptic Ulcer (PU) แผลที่กระเพาะอาหาร
• urinary incontinence ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

Bone, Muscle and Joint Problems ปัญหาเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ
• arthritis ข้ออักเสบ
• bunions นิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป
• bursitis เบาน้ำอักเสบ
• carpal tunnel syndrome (CTS) โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
• hammertoes นิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ ข้อยึด
• muscle cramps ตะคริว
• osteoporosis โรคกระดูกพรุน
• sports injuries การบาดเจ็บทางการกีฬา
• strains กล้ามเนื้อฉีก
• sprains อาการเคล็ด
• sprain and Dislocation ข้อเคล็ดและข้อเคลื่อน
• tendonitis เอ็นอักเสบ

Cardiac Circulatory Problems ปัญหาวงจรการทำงานของหัวใจ
• arrhythmia หัวใจเต้นผิดจังหวะ
• congestive heart failure หัวใจเลือดคั่ง
• heart failure หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย
• sudden cardiac arrest ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
• acute myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
• coronary artery disease โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ
• hypertension ความดันโลหิตสูง high blood pressure
• varicose veins เส้นเลือดขอด

Chest and Respiratory Problems ปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
• allergies อาการแพ้
• asthma โรคหอบหืด
• bacterial infection โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
• bronchitis หลอดลมอักเสบ
• cold ไข้หวัด
• influenza ไข้หวัดใหญ่
• laryngitis กล่องเสียงอักเสบ
• pneumonia ปอดบวม
• sinusitis ไซนัสอักเสบ
• strep throat คออักเสบ
• swollen glands
• tonsillitis ต่อมทอนซิลอักเสบ

Digestive Problems ปัญหาด้านระบบย่อยอาหาร
• cirrhosis ตับแข็ง
• colitis ลำไส้ใหญ่อักเสบ
• gallstones นิ่วในถุงน้ำดี
• hemorrhoids ริดสีดวงทวาร
• hepatitis ตับอักเสบ
• hernia ไส้เลื่อน
• jaundice ดีซ่าน
• polyps ติ่งเนื้อ

Endocrine Problems ปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ
• diabetes เบาหวาน
• goiter คอพอก
• hyperthyroidism ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ

Eye and Ear Problems ปัญหาเรื่องตาและหู
• conjunctivitis เยื่อบุตาอักเสบ
• ear infection หูติดเชื้อ
• ear wax ขี้หู
• sties, sty กุ้งยิง
• swimmer’s ear น้ำเข้าหู
• tinnitus หูอื้อ หรือเสียงในหู
• vertigo เวียนศีรษะบ้านหมุน

From the Medical Package of Paiboon Language Academy’s General English Program, Compiled and Translated by Benjawan Poomsan
จาก Medical Package ในคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปของ สถาบันภาษา ไพบูลย์ รวบรวมและแปลโดย เบญจวรรณ ภูมิแสน
* ประมวลคำศัพท์นี้ ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดย คุณ Benjawan Poomsan แล้ว*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *