Travel Bubble in Europe

วัดความพร้อม 36 ประเทศยุโรปเปิด “Travel Bubble” กันเองซัมเมอร์นี้

posted in: Article | 0

หลายประเทศใน ยุโรปเปิด Travel Bubble และลดความเข้มงวดลง หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น และหลายคนก็เริ่มคิดที่จะเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังต้องรู้สึกอึดอัดกับการถูกกักตัวและเงื่อนไขต่าง ๆ ช่วงมีการควบคุมวิกฤติการระบาดของไวรัสมาหลายเดือน

แม้หลายประเทศใน ยุโรปเปิด Travel Bubble หรือ จับคู่เดินทางท่องเที่ยวกันเอง แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่าง  มีการกำหนดตารางการเดินทาง สถานที่เดินทางทั้งนักเดินทางจากประเทศตัวเองและเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเรียกร้องให้สมาชิกเปิดพรมแดนก่อน 15 มิถุนายน 2563 และหากคุณถือพาสปอร์ตจากชาติอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรปแล้ว เรื่องเดินทางไปไหนมาไหนในยุโรปช่วงนี้อาจจะยากหน่อย

มาดูอัพเดทกันหน่อยว่า ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสหภาพ ยุโรปเปิด Travel Bubble พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติกันมากแค่ไหน

ออสเตรีย (Austria)

 • ออสเตรียเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ลิคเตสไตน์ สโลวาเกีย สโลวาเนีย ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ค ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา
 • ออสเตรียจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอิตาลีตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน แต่นักท่องเที่ยวออสเตรียจะยังได้รับคำเตือนว่าไม่ให้เดินทางไปยังแคว้นลอมบาเดีย
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางยุโรปเข้ามาในออสเตรียไม่ต้องกักตัว 14 วัน
 • อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในออสเตรียจะต้องแสดงหนังสือผ่านการตรวจโควิดว่ามีผลเป็นลบ โดยเอกสารการแพทย์นี้จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 วัน
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางนอกกลุ่มเชงเก้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในออสเตรีย

เบลเยียม (Belgium)

 • พรมแดนของเบลเยียมยังคงปิดและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาได้
 • รัฐบาลเบลเยี่ยมประกาศแผนที่จะเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากสหภาพยุโรป อังกฤษ และกลุ่มประเทศเชงเก้นอีก 4 ประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลิคเตนสไตน์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ เริ่ม 15 มิถุนายน
 • รัฐบาลเบลเยี่ยมประกาศเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ยังไม่มีการกำหนดเงื่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม แต่กำลังมีการเจรจากันในระดับสหภาพฯ
 • เบลเยี่ยมประกาศยืดระยะเวลาล็อคดาวน์ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ออกไปอีก พร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้อจำกัดที่กำหนดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า (Bosnia and Herzegovina)

 • ปัจจุบัน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เปิดพรมแดนให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากเพื่อนบ้าน เช่น โครเอเชีย มอนเตเนโกรและเซอร์เบีย และยังไม่เปิดพรมแดนรับชาวต่างชาติจากประเทศอื่น ๆ
 • อย่างไรก็ตาม รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่ากำหนดข้อยกเว้นให้คนขับรถขนส่งสินค้า พลเมืองของประเทศและผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต สามารถเดินทางเข้าออกได้

บัลกาเรีย (Bulgaria)

 • บัลกาเรียเปิดพรมแดนในวันที่ 1 มิถุนายน รับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ซานมาริโน่ แอโดร์ร่า โมนาโค วาติกัน เซอร์เบีย และมาซิโดเนียเหนือ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวบัลกาเรียเอง

โครเอเชีย (Coatia)

 • โครเอเชียจะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากสหภาพยุโรป รวมถึง สหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
 • ที่ผ่านมา โครเอเชียได้เปิดพรมแดนแล้วตั้งแต่กลางเดินพฤษภาคม โดยมีเงื่อนไขบางอย่าง กับพลเมืองจากสาธารณรัฐเช็ค ฮังการี ออสเตรีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ สโลวาเนีย เยอรมนี และสโลวาเกีย
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากกลุ่มสหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป และสหราชอาณาจักรอาจสามารถเดินทางเข้าโครเอเชียได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการ เช่น ต้องกักตัว และต้องมีหลักฐานแสดงสถานที่พำนักในช่วงเดินทางมาถึง

ไซปรัส (Cyprus)

 • ไซปรัสเริ่มเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมในเฟสอื่น ๆ อีก 2 เฟส หลังปิดพรมแดนมากว่า 3 เดือน
 • เปิดประเทศครั้งแรกต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจาก กรีซ มอลต้า บัลแกเรีย นอร์เวย์ ออสเตรีย ฟินแลนด์ สโลวาเนีย ฮังการี อิสราเอล เดนมาร์ก เยอรมนี สโลวาเกีย และลิทัวเนีย
 • ผู้เดินทางต้องมีเอกสารแสดงว่าปลอดโควิด และจะต้องออกไม่เกิน 3 วันจากประเ?สต้น เงื่อนไขดังกล่าวไม่ต้องใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนเป็นต้นไป
 • ไซปรัสเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางเพิ่มในวันที่ 20 มิถุนายน จาก สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย โครเอเชีย เอสโตเนีย และสาธารณรัฐเช็ค
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากกลุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องแสดงเอกสารปลอดโควิด และจะต้องออกไม่เกิน 3 วัน
 • ไซปรัสยังไม่รับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากสหราชอาณาจักร และรัสเซีย อย่างไรก็ตาม เที่ยวบินจากสหราชอาณาจักรไปไซปรัสอาจเริ่มทำการในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และอีก 2 สัปดาห์ถัดมาก ก็จะอนุญาตให้เที่ยวบินจากรัสเซียเข้าประเทศได้
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลียังไม่สามารถเดินทางเข้าไซปรัสได้ จนกว่าจะมีกำหนดการเป็นอย่างอื่น

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

 • สาธารณรัฐเช็กเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากออสเตรียและเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลา 10 วันก่อนคาดหมาย
 • ในวันที่ 27 พฤษภาคม สาธารณรัฐเช็กเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศสโลวาเกียและฮังการี โดยมีเงื่อนไขพิเศษบางประการ
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป พลเมืองของสาธารณรัฐเช็ก และพลเมืองจากสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศบอลติก ประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ จะสามารถเดินทางไปมาหากันได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 • นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ยังจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางเข้าสาธารณรัฐเช็ก
 • นอกจากนี้ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากสหราชอาณาจักรและประเทศสวีเดนอาจมีการตรวจโควิชอีกครั้งที่สนามบินและต้องอยู่ภายใต้การกักตัวตามที่รัฐกำหนด

เดนมาร์ก (Denmark)

 • ปัจจุบัน เดนมาร์กยังไม่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เฉพาะพลเมืองชาวเดนมาร์กและผู้อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก กรีนแลนด์ และเกาะฟาโรห์ และบุคคลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กได้
 • ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นมา พลเมืองถาวรในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน หรือเยอรมนี ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กได้หากบุคคลคนนั้นมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในประเทศเดนมาร์ก เช่น เป็นคู่สามีภรรยากัน มีปู่ย่าตายายที่อยู่ในประเทศนั้น หรือต้องเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • จากวันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป กรุงโคเปนเฮเกนจะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศเยอรมนี ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวยังจำเป็นต้องแสดงเอกสารต่าง ๆ เช่น การจองตั๋ว และแสดงว่าต้นจะต้องทำนัดอยู่สูงสุด 6 คืนในสถานที่ทำนักนอกกรุงโคเปนเฮเกน
 • ในวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ถือหนังสือเดินทางจากกลุ่มสหภาพยุโรป และจากสหราชอาณาจักร จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเดนมาร์ก จนกว่าจะสิ้นซัมเมอร์นี้

 เอสโตเนีย (Estonia)

 • ประเทศเอสโตเนียเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศบอลติก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา และเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด กลุ่มเชงเก้นทั้งหมด และสหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา
 • กระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนียระบุว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเอสโตเนียจะต้องแสดงเอกสารการเดินทางและเอกสารทางการแพทย์ที่จุดตรวจทางเข้าประเทศทุกแห่ง ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ฟินแลนด์ (Finland)

 • ฟินแลนด์วางแผนที่จะเปิดประเทศลาวนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากนอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป และแนะนำให้ผู้ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางงดเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในช่วงนี้
 • เงื่อนไข: ไม่มีการกักตัว
 • ฟินแลนด์ยังคงมีการตรวจตราบริเวณพรมแดนที่ติดกับสวีเดน ถึงแม้ว่าการเดินทางจากสวีเดนไปฟินแลนด์จะยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เอาออกมา
 • นักเดินทางจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เรื่องงาน เพื่อเดินทางมาอยู่กับครอบครัว หรือเป็นพลเมืองของฟินแลนด์ สามารถเดินทางเข้าฟินแลนด์ได้
 • กระทรวงมหาดไทยของฟินแลนด์กล่าวว่า พรมแดนฟินแลนด์ กับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปยังคงปิดยาวไปจนถึง 14 กรกฎาคม

ฝรั่งเศส (France)

 • นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประกาศแผนที่จะเปิดพรมแดนฝรั่งเศสกับประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป
 • ปัจจุบัน การเดินทางเข้าฝรั่งเศสยังคงเข้มงวดมาก โดยผู้เดินทางที่มีความจำเป็นเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าฝรั่งเศสได้
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากสหราชอาณาจักร หรือสเปน จะต้องกักกันตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนอกสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าฝรั่งเศส ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้น
 • ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวนอกสหภาพยุโรปเมื่อไร

เยอรมนี (Germany)

 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป ประเทศเยอรมนีอาจเปิดพรหมแดนและยกเลิกความเข้มงวดต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางมาจากสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และสหราชอาณาจักร
 • อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลเยอรมนีได้ยื่นคำเตือนพลเมืองของตนในการเดินทางภายในสหภาพยุโรปไปจนถึง 31 สิงหาคม

กรีซ (Greece)

กระทรวงการต่างประเทศกรีซ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่า :

เฟสที่ 1 ( ปัจจุบัน –  15 มิถุนายน)

 • จะมีการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะบินเข้ากรุงเอเธนส์
 • ผู้โดยสารทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ และจะต้องพักค้างคืนในโรงแรมที่รัฐบาลกำหนด
 • หากตรวจพบว่าผู้โดยสารคนใดมีผลเป็นลบ ผู้โดยสารคนดังกล่าวจะต้องถูกกักกันตัวเป็นเวลา 7 วัน
 • หากตรวจแล้วมีผลเป็นบวก ผู้โดยสารคนดังกล่าวจะต้องถูกกักกันตัวภายใต้การดูแลของรัฐเป็นเวลา 14 วัน

เฟสที่ 2 ( 15 มิถุนายน –  30 มิถุนายน)

 • นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป กรีซจะเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และเที่ยวบินระหว่างประเทศจะสามารถลงจอดในกรุงเอเธนส์ และเมืองเธสซาโรนิกิได้
 • อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารทุกคนจะต้องผ่านการตรวจโรคภายในท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง
 • ผู้โดยสารที่มาจากสนามบินใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การกำหนดของสำนักความปลอดภัยด้านการบินยุโรป จะต้องได้รับการตรวจโรคหลังลงจากเครื่อง จากนั้นไปยังโรงแรมที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ และทำการกักตัว 7 วันหากมีผลตรวจเป็นลบ และต้องกักตัว 14 วันหักมีผลตรวจเป็นบวก
 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกลุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องมีการสุ่มตรวจโรค ได้แก่   ประเทศแอลเบเนีย ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย มาซิโดเนียเหนือ บัลกาเรีย  ประเทศเยอรมนี เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เอสโตเนีย ญี่ปุ่น อิสราเอล จีน โครเอเชีย ไซปรัส ลัตเวีย เลบานอน นิวซีแลนด์ ลิทัวเนีย มัลต้า มอนเตเนโกร นอร์เวย์ เกาหลีใต้ ฮังการี โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย สโลวาเนีย สาธารณรัฐเช็ก และประเทศฟินแลนด์
 • อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากทางบก จากประเทศแอลเบเนีย มาซิโดเนียเหนือ และบัลกาเรียสามารถเดินทางเข้ากรีซได้เลย โดยนักเดินทางเหล่านี้ไม่ต้องเข้ารับการสุ่มการตรวจโรคหลังจากเดินทางมาถึง

เฟส 3 (1 กรกฎาคมเป็นต้นไป)

 • เที่ยวบินระหว่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้ลงจอดทุกสนามบินในประเทศกรีซ และผู้โดยสารทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโรคหลังเครื่องจอด
 • กระทรวงการต่างประเทศของกรีซกล่าวว่า ความเข้มงวดหรือเงื่อนไขอื่นๆต่อผู้โดยสารจัดแต่ละประเทศจะมีการประกาศต่อไป
 • ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงกรีซทางทะเลสามารถเข้าประเทศได้นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป และผู้โดยสารจะต้องได้รับการสุ่มตรวจโรค

ฮังการี (Hungary)

 • ประเทศฮังการีได้เปิดพรมแดนกับประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย  โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเนีย และเซอร์เบีย ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยไม่มีเงื่อนไขในการกักกันตัว 14 วัน

ไอซ์แลนด์ (Iceland)

 • ไอซ์แลนด์เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป
 • นักท่องเที่ยวจะได้รับการตรวจโรคหลังจากที่เดินทางมาถึง อยากจะทราบผลภายใน 2 ชั่วโมงหลังตรวจโรคผ่านทางโทรศัพท์ แล้วจะต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นติดตามตัว
 • จะมีการตรวจโรคฟรีภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายลาว 100 ยูโร ซึ่งเงื่อนไขนี้จะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป เด็กที่เกิดในปีหรือหลังจากปี  2005  จะได้รับการยกเว้นค่าตรวจนี้
 • อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไอซ์แลนด์ยังไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก

ไอร์แลนด์ (Ireland)

 •  ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไอร์แลนด์ ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไอร์แลนด์เหนือ จะต้องกักตัว 14 วัน กำลังเดินทางมาถึง ข้อกำหนดนี้ยังรวมถึงผู้ที่มีสัญชาติไอริชด้วย
 • ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงประเทศไอร์แลนด์จะต้องกรอกแบบฟอร์มผู้โดยสาร ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาเพื่องานซัพพลายเชน  หรืออื่น ๆ เช่น จ้าหน้าที่การเดินเรือสมุทร นักบิน ผู้รับจ้างในการขนส่งสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ

อิตาลี (Italy)

 • อิตาลีเปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นมา รับพลเมืองจากกลุ่มสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และกลุ่มเชงเก้น  แอนโร์ราและโมนาโค นอกจากนี้ยังเปิดพรมแดนกับนครวาติกันและซานมารีโนในวันดังกล่าวอีกด้วย
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศข้างต้นไม่จำเป็นต้องกักตัว ยกเว้นว่า เคยไปประเทศอื่นมาก่อนในช่วงระยะเวลา 14 วันที่จะมาถึงประเทศอิตาลี
 • ร้านอาหาร บาร์ โรงแรม และคาเฟ่ ในประเทศอิตาลีเปิดให้บริการตั้งแต่เฟส 2  หรือตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเลิกได้หากสถานการณ์แย่ลง
 • การท่องเที่ยวทางเรือของอิตาลียังคงระงับให้บริการ

ลัตเวีย (Latvia)

 • ประเทศลัตเวียเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากกลุ่มประเทศบอลติก เช่น ประเทศเอสโตเนีย และลิทัวเนีย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา และจากวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา ไม่มีการตรวจพรมแดนที่ติดกับประเทศลิทัวเนีย
 • จากวันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นมา ประชาชนจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศลัตเวียได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน หากผู้เดินทางเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อไม่เกิน  15  ราย  ต่อประชากร 1 แสนคน ในช่วงระยะเวลา 14 วันติดต่อกัน

ลิทัวเนีย (Lithuania)

 • ประเทศลิทัวเนียเปิดพรมแดนรับพลเมืองจากประเทศดังต่อไปนี้ ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี  สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย มอลต้า  ออสเตรีย นอร์เวย์ บัลแกเรีย ลัตเวีย ไซปรัส ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ กรีซ สโลวาเกีย สโลวาเนีย โครเอเชีย และลิกเตนสไตน์
 • ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไอร์แลนด์และเบลเยี่ยมจะต้องกักตัว 14 วัน ขนาดที่พลเมืองของสหราชอาณาจักร โปรตุเกส และสวีเดนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourge)

 • ลักเซมเบิร์กได้เปิดพรมแดนกับเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา

 มอลต้า (Malta)

 •  รัฐมนตรีการท่องเที่ยวมอลต้า ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่า จะมีการเปิดประเทศเพื่อรับการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป
 • มอลต้าจะเปิดพรมแดนรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ไซปรัส  สวิตเซอร์แลนด์ และ บางเกาะในอิตาลี เช่น ซิซิลี และ ซาร์ดิเนีย  ไอซ์แลนด์ สโลวาเกีย นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฮังการี ฟินด์แลนด์  ไอร์แลนด์ ลิทัวเนีย อิสราเอล ลัตเวีย เอสโตเนีย  ลักเซมเบิร์ก และสาธารณรัฐเช็ก
 • มอลต้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ มากกว่านี้ในเร็ว ๆ นี้ หากได้มีการกำหนดข้อกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • มอลต้าเป็นชาติแรกในยุโรปที่ห้ามเที่ยวบินจากประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ บินเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมเป็นต้นมา

มอนเตเนโกร (Montenegro)

 • ประเทศมอนเตเนโกรเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่มีการกักตัว ตราบใดที่นักเดินทางคนดังกล่าวมาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่า 25 รายต่อประชากร 1 แสนคน
 • รัฐบาลมอนเตเนโกรพยายามอัพเดทรายชื่อประเทศต่างๆที่ประชากรอนุญาตให้เข้าประเทศได้

เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)

 • นักท่องเที่ยวจากไม่กี่ประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขใกล้เคียงหรือต่ำกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์
 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น จะต้องยืนห่างกัน 1.5 เมตร ล้างมือเป็นประจำ และงดการจับมือทักทาย
 • นักท่องเที่ยวนอกสหภาพยุโรปหรือนอกกลุ่มเชงเก้นจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ในเวลานี้ ถึงแม้จะได้รับวีซ่าแล้วก็ตาม

นอร์เวย์ (Norway)

 • ประเทศนอร์เวย์ปิดพรมแดน และรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก เช่น เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ และฟินแลนด์ เท่านั้น
 • รัฐบาลนอร์เวย์มีกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนอร์เวย์แนะให้พลเมืองของตัวเองหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศต่างๆจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม
 • พลเมืองนอร์เวย์จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วันหลังจากเดินทางมาจากต่างประเทศ

 โปแลนด์ (Poland)

 • โปแลนด์จะเปิดพรมแดนกับกลุ่มสหภาพยุโรปในวันที่ 13 มิถุนายน โดยไม่ต้องกัดตัว

โปรตุเกส (Portugese)

 • แรงงานและสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับอนุญาตให้ผ่านพรมแดนโปรตุเกสจากสเปนได้ และปัจจุบันยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างน้อยจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้
 • โปรตุเกสจัดให้มีการควบคุมพรมแดนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการใดๆสำหรับผู้ที่เข้ามาในประเทศ ยกเว้นในเมืองอะซอเรส
 • รัฐมนตรีบริหารกิจการภายในของโปรตุเกสเก่าว่า โปรตุเกสยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการยกเลิกเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัสเซีย (Russia)

 • ในวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา รัสเซียประกาศเปิดพรมแดนบางส่วนเท่านั้น และประเทศส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มขึ้นของโลก
 • รัสเซียอนุญาตให้มีการเดินทางไปต่างประเทศได้ เฉพาะเพื่องาน การสาธารณสุข หรือการศึกษา และรวมถึงเดินทางไปเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว เท่านั้น
 • รัสเซียเปิดรับต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ หรือเข้ามาดูแลสมาชิกในครอบครัวในรัสเซียอีกด้วย
 • อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังไม่ได้กำหนดการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ระงับมาตั้งแต่เดือนมีนาคม

โรมาเนีย (Romania)

 • ประเทศโรมาเนียเปิดพรมแดนกับประเทศฮังการีเท่านั้น

เซอร์เบีย (Serbia)

 • เซอร์เบียเปิดพรมแดนของตัวเองมาตลอด

สโลวาเกีย (Slovakia)

 • สโลวาเกียเปิดพรมแดนกับประเทศเยอรมนี ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเนีย โครเอเชีย บัลกาเรีย กรีซ ไซปรัส มอลต้า เอสโตเนีย ลัตเวีย  ลิทัวเนีย ฟินแลนด์  นอร์เวย์ เดนมาร์กและไอซ์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นมา
 • สโลวาเกียเปิดพรมแดนกับออสเตรีย ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นมา

สโลวาเนีย (Slovania)

 • สโลวาเนียเปิดพรมแดนกับสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา นักท่องเที่ยวพี่สงสัยว่ามีอาการติดโรคโควิดจะต้องแยกตัว 14 วัน

สเปน (Spain)

 • สเปนจะเปิดพรมแดนกับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

สวีเดน (Sweden)

 • สวีเดนมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเดินทางข้ามชายแดน เฉพาะการเดินทางที่ไม่จำเป็นจากประเทศต่างๆนอกสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป ยกเว้น สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์
 • ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการควบคุมพรมแดนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมและยังคงขยายระยะเวลาไปจนถึง 15 มิถุนายน

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้มีการควบคุมพรมแดนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม จะเปิดพรมแดนกับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์  ประเทศลิกเตนสไตน์ ในวันที่ 15 มิถุนายน แทนที่จะเปิดในวันที่ 6 กรกฎาคมตามที่วางแผนไว้
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติที่พยายามจะเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่ได้เป็นพลเมืองสวิส หรือไม่ได้มีใบอนุญาตทำงานจะถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศทันที
 • ผู้โดยสารทางอากาศจากต่างประเทศสามารถเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ เฉพาะช่องทางสนามบิน ในซูริค เจนีวา และบาเซล เท่านั้น
 • ทางการสวิสไม่ได้มีมาตรการให้มีการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบด้านสาธารณสุขของรัฐบาล และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ตุรกี (Turkey)

 • ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

สหราชอาณาจักร (The United Kingdom)

 • พรมแดนของสหราชอาณาจักรยังคงเปิดปกติ จะตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนเป็นต้นมา ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำเป็นต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตาม พลเมืองจากประเทศไอร์แลนด์ หมู่เกาะแชนแนล หรือ ไอล์ออฟแมน ไม่จำเป็นต้องกักตัว
 • นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรบางประเภทได้รับข้อยกเว้นข้างต้น ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์ หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องแยกตัวออกมา และให้ประวัติการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อกับทางการไว้
 • ทั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษจะทบทวนมาตรการเหล่านี้ทุกๆ 3 สัปดาห์

แหล่งที่มา:

อ่านเพิ่มเติม: “Travel Bubble” คืออะไร และดีกว่า Free Visa อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *